RSS

About

While I’ve always been curious about how things work, I didn’t always know what I wanted to do. Life is a series of figuring out what you don’t like to do.

I love the following: Learning, Culture, Good companions, Drawing, Video games.

Pagtatatuwa: Ang lahat ng nakasulat sa blog na ito ay sariling ideya ng may akda. Sakaling may ginamit na mga materyal galing sa ibang blogger/website ay may karagdagang “citations” o pag-recognize sa orihinal na may akda.

Disclaimer: Everything written in this blog are the author’s own ideas. Should have used any material from other bloggers/websites, then there will be additional “citations” or recognition from the original author.

Tungkol sa may Akda:

Si Kim Reyes ay isang Site Engineer sa Gitnang Silangang Asya at hindi isang propesyonal na manunulat. Ang mga ito ay koleksiyon ng kanyang mga kuro-kuro at paghahayag ng mga bagay na interesante para sa may akda. Anu mang storya, tao o pangyayari na mababanggit sa mga nakalathalang sulatin ay pawang base sa personal na karanasan lamang ng may akda at walang intensyon ng paninira sa kung sino man.

About the Author:

Kim Reyes is a Site Engineer in the Middle East Asia and not a professional writer. These are the collection of opinions and manifestation of something interesting for the author. Any story, people or events cited in the published writings were based on personal experiences of the author only and have no intention of undermining anyone.

Advertisements
 

2 responses to “About

  1. wandergeselle

    March 14, 2013 at 11:25 am

    Hi! I have nominated you for the Liebster Award! 🙂

    http://wandergeselle.wordpress.com/2013/03/14/the-liebster-award/

     

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: